سه شنبه ، 26 تير ، 1397
 

 سینی دریایی
 

سینی دریایی در دو اندازه کوچک (۳۰ عدد) و بزرگ (۶۰ عدد)
شامل ترکیب متنوعی از ۶ نوع فینگرفود دریایی می باشد.

ماهی سمون، سوشی شاه میگو، خرچنگ، ماهی تن، صدف و قزل آلا،
انواع خاویار فشرده، سوروگا، آسترا و بلوگا با سفارش موجود می باشند.

 

سینی دریایی کوچک : 150,000 تومان
سینی دریایی بزرگ : 296,000 تومان

 

سینی سوشی کوچک : 110,000 تومان
سینی سوشی بزرگ : 210,000 تومان

صدف سوشی شاه میگو
ماهی سمون خاویار
سینی دریایی